Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Validation of Welsh Language Dementia Assessment
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government wishes to commission research to further identify good quality normative data on Welsh language versions of cognitive assessment scales that are commonly used in Wales, allowing the confident interpretation of assessments carried out in a clinical context.
The Dementia Action Plan 2018-2022 recognises that for Welsh speakers living with dementia receiving care and support in their first or preferred language is a matter of clinical need. As their condition progresses, people with dementia may understand or be able to communicate in one or other language only. The plan also recognises the need to work with stakeholders to identify and utilise the most robust clinically validated dementia assessment tool(s) for use in the Welsh language and commission research as necessary.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

CPS Procurement Advice

+44 3000257095

CPSProcurementAdvice@gov.wales

http://

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Validation of Welsh Language Dementia Assessment

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Welsh Government wishes to commission research to further identify good quality normative data on Welsh language versions of cognitive assessment scales that are commonly used in Wales, allowing the confident interpretation of assessments carried out in a clinical context.

The Dementia Action Plan 2018-2022 recognises that for Welsh speakers living with dementia receiving care and support in their first or preferred language is a matter of clinical need. As their condition progresses, people with dementia may understand or be able to communicate in one or other language only. The plan also recognises the need to work with stakeholders to identify and utilise the most robust clinically validated dementia assessment tool(s) for use in the Welsh language and commission research as necessary.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73100000 Research and experimental development services
73110000 Research services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
79300000 Market and economic research; polling and statistics
79310000 Market research services
79315000 Social research services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

90000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Iaith Cyf

Uned 3, Parc Busnes Aberarad ,

Newcastle Emlyn

SA389DB

UK
https://www.iaith.cymru/cy

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  13 - 09 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113997)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79300000Market and economic research; polling and statisticsBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79310000Market research servicesMarket and economic research; polling and statistics
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73100000Research and experimental development servicesResearch and development services and related consultancy services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
73110000Research servicesResearch and experimental development services
79315000Social research servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY364114: Validation of Welsh Language Dementia Assessment
Dyddiad Cyhoeddi: 27/05/21
Dyddiad Cau: 07/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Welsh Government
SEP373085: Validation of Welsh Language Dementia Assessment
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Welsh Government

Copyright © GwerthwchiGymru