Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Towyn to Kinmel Bay Cycle Link
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 14/10/21
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The project is entitled Towyn to Kinmel Bay Cycle Link
The work will include, but not limited to:-
a) General site clearance and preparation
b) Traffic Management
c) Earthworks
d) Kerbing
e) Paving
f) Road markings / signage
g) Drainage
The purpose of the proposed Towyn to Kinmel Bay Cycle Link Scheme is to provide cyclists with a safe off-carriageway cycle route, complying with Active Travel Wales guidance, which will link the end of an existing route to Towyn Centre through Towyn Park.
The proposed works comprise the widening of an existing footway/cycleway along A548 Towyn Road to provide a 4m wide shared route. Existing park paths will be planed out and reconstructed as 3m wide paths. These works will include the associated relocation of street furniture and new signage. Roundabouts have been proposed to differentiate the movements of cyclists and pedestrians at the junctions on the park paths.
A new 3m wide footway/cycleway facility running along the eastern boundary of the park will be constructed to connect Towyn Park to Gors Road, via Kinmel Way. The new cycleway design includes the provision of drainage pipes with 225mm internal diameter to avoid severance of an existing over-ground run off path. The new path will run parallel to an existing drainage channel with a 5m wide offset to provide maintenance access. The existing Gors Road and Kinmel Way junction is to be raised for the construction of a speed table for traffic calming. This work will include raising ironwork and providing new road markings and road signs.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Dyfed Thomas

+44 1492574000

dyfed.thomas@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Towyn to Kinmel Bay Cycle Link

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The project is entitled Towyn to Kinmel Bay Cycle Link

The work will include, but not limited to:-

a) General site clearance and preparation

b) Traffic Management

c) Earthworks

d) Kerbing

e) Paving

f) Road markings / signage

g) Drainage

The purpose of the proposed Towyn to Kinmel Bay Cycle Link Scheme is to provide cyclists with a safe off-carriageway cycle route, complying with Active Travel Wales guidance, which will link the end of an existing route to Towyn Centre through Towyn Park.

The proposed works comprise the widening of an existing footway/cycleway along A548 Towyn Road to provide a 4m wide shared route. Existing park paths will be planed out and reconstructed as 3m wide paths. These works will include the associated relocation of street furniture and new signage. Roundabouts have been proposed to differentiate the movements of cyclists and pedestrians at the junctions on the park paths.

A new 3m wide footway/cycleway facility running along the eastern boundary of the park will be constructed to connect Towyn Park to Gors Road, via Kinmel Way. The new cycleway design includes the provision of drainage pipes with 225mm internal diameter to avoid severance of an existing over-ground run off path. The new path will run parallel to an existing drainage channel with a 5m wide offset to provide maintenance access. The existing Gors Road and Kinmel Way junction is to be raised for the construction of a speed table for traffic calming. This work will include raising ironwork and providing new road markings and road signs.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113698.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways
45233253 Surface work for footpaths
45233300 Foundation work for highways, roads, streets and footpaths
45233340 Foundation work for footpaths
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Refer to tender documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Refer to tender documents and submissions required for completing the tender submission.

Also include the completed word document Volume 2 and the Excel Bill of Quantities working document

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ERTN2003S

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 10 - 2021  Amser   16:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Refer to tender documents and additional information provided during the tender period through the Sell2Wales portal

(WA Ref:113698)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ERTN2003S - Bilingual Advert
ERTN2003S - Vol 1 Towyn to Kinmel Bay - ITT (ID 15380)
ERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQ
ERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQ (ID 15381)
ERTN2003S - Vol 3a Towyn to Kinmel Bay - Specification (ID 15930)
ERTN2003S - Vol 3b Towyn to Kinmel Bay - Works Information (ID 15931)
ERTN2003S - Vol 4 Towyn to Kinmel Bay - Preamble BofQs (ID 15932)
ERTN2003S - Vol 4 Volume 4 BoQ (ID 15947)
ERTN2003S - Vol 5 Towyn to Kinmel Bay - Drawings (ID 15945)
ERTN2003S - Vol 6 Towyn to Kinmel Bay - PCI (ID 15935)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dyfed.thomas@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45222000Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subwaysEngineering works and construction works
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45233340Foundation work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233300Foundation work for highways, roads, streets and footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233253Surface work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/09/21ERTN2003S - Bilingual AdvertERTN2003S - Bilingual Advert62.86 KB8
14/09/21ERTN2003S - Vol 1 Towyn to Kinmel Bay - ITT (ID 15380)ERTN2003S - Vol 1 Towyn to Kinmel Bay - ITT81.91 KB9
14/09/21ERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQ161.15 KB7
14/09/21ERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQ (ID 15381)ERTN2003S - Vol 2 Towyn to Kinmel Bay - CD & QQ (word format)218.77 KB7
14/09/21ERTN2003S - Vol 3a Towyn to Kinmel Bay - Specification (ID 15930)ERTN2003S - Vol 3a Towyn to Kinmel Bay - Specification2.49 MB7
14/09/21ERTN2003S - Vol 3b Towyn to Kinmel Bay - Works Information (ID 15931)ERTN2003S - Vol 3b Towyn to Kinmel Bay - Works Information1.01 MB7
14/09/21ERTN2003S - Vol 4 Towyn to Kinmel Bay - Preamble BofQs (ID 15932)ERTN2003S - Vol 4 Towyn to Kinmel Bay - Preamble B of Qs400.27 KB8
14/09/21ERTN2003S - Vol 4 Volume 4 BoQ (ID 15947)ERTN2003S - Vol 4 Volume 4 B of Q (Excel)122.77 KB7
14/09/21ERTN2003S - Vol 5 Towyn to Kinmel Bay - Drawings (ID 15945)ERTN2003S - Vol 5 Towyn to Kinmel Bay - Drawings17.80 MB10
14/09/21ERTN2003S - Vol 6 Towyn to Kinmel Bay - PCI (ID 15935)ERTN2003S - Vol 6 Towyn to Kinmel Bay - PCI19.90 MB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru