Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Concrete Structure - Remedial Repairs
OCID: ocds-kuma6s-134864
ID yr Awdurdod: AA84271
Cyhoeddwyd gan: James Industrial Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau: 19/10/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: A visual survey has been undertaken at warren drive to identify areas of the existing structure that are proposed to be retain and will require repair/replacement. The survey was carried post removal of
the cladding to expose the critical element of the existing building.
We require a contractor to undertake concrete repairs on the project.
The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK

Richard Stockdale

+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK


+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK


+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Concrete Structure - Remedial Repairs

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

A visual survey has been undertaken at warren drive to identify areas of the existing structure that are proposed to be retain and will require repair/replacement. The survey was carried post removal of

the cladding to expose the critical element of the existing building.

We require a contractor to undertake concrete repairs on the project.

The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134864.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Checkable experience of working in Network Rail proximity could be an advantage

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     29 - 09 - 2023  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   06 - 10 - 2023

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   27 - 10 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

Please contact Richard Stockdale for further information and/or provide estimate for the works along with timeline of availability and expected duration to complete works to:

Richard@JIL.co.uk

(WA Ref:134864)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

22068 - Existing Building Defect Survey

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
21/09/23 15:28Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 29/09/2023 12:00 to 19/10/2023 12:00.

awaiting quotes
Prif Gyswllt: Richard@jil.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Richard@jil.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Richard@jil.co.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
18/09/2322068 - Existing Building Defect SurveyExisting Building Defect Survey1.02 MB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru