Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Concrete Structure - Remedial Repairs

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Medi 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134864
Cyhoeddwyd gan:
James Industrial Limited
ID Awudurdod:
AA84271
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
19 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

A visual survey has been undertaken at warren drive to identify areas of the existing structure that are proposed to be retain and will require repair/replacement. The survey was carried post removal of the cladding to expose the critical element of the existing building. We require a contractor to undertake concrete repairs on the project. The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK

Richard Stockdale

+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK


+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


James Industrial Limited

Trigg House, Warren Drive,

Prestatyn

LL19 7HT

UK


+44 7738667607

Richard@jil.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Concrete Structure - Remedial Repairs

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

A visual survey has been undertaken at warren drive to identify areas of the existing structure that are proposed to be retain and will require repair/replacement. The survey was carried post removal of

the cladding to expose the critical element of the existing building.

We require a contractor to undertake concrete repairs on the project.

The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134864.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Checkable experience of working in Network Rail proximity could be an advantage

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     29 - 09 - 2023  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   06 - 10 - 2023

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   27 - 10 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The two documents provide details of required repairs and also the system that has been approved for use.

Please contact Richard Stockdale for further information and/or provide estimate for the works along with timeline of availability and expected duration to complete works to:

Richard@JIL.co.uk

(WA Ref:134864)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

22068 - Existing Building Defect Survey

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45000000 Gwaith adeiladu Adeiladu ac Eiddo Tiriog

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1013 Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Richard@jil.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
Richard@jil.co.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
Richard@jil.co.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
21/09/2023 15:28
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 29/09/2023 12:00 to 19/10/2023 12:00.

awaiting quotes

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf1.02 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.