Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Esbonio'r eiconau.

Caiff eiconau eu harddangos wrth ochr hysbysiadau yn dibynnu ar y math o hysbysiad sy'n cael ei hysbysebu:

Mathau o Hysbysiadau

Hysbysiad Safle/ Hysbysiad Gwefan

Yn cynrychioli hysbysiad gwerth is islaw trothwy FTS/UE.

Hysbysiad FTS

Cynrychioli hysbysiad sy'n uwch na throthwy FTS/UE a anfonwyd at FTS.

Hysbysiad OJEU

Cynrychioli hysbysiad sy'n uwch na throthwy FTS/UE a anfonwyd at TED.

Hysbysiad Cam 2

Mae'n cynrychioli hysbysiad cam 2.

Hysbysiad o is-gontract

Mae'n cynrychioli hysbysiad o is-gontract a gyhoeddwyd gan sefydliad preifat.

Consortia bidding

Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.

Opsiynau Ychwanegol

Defnyddir yr eiconau canlynol i gynrychioli opsiynau a ddewiswyd gan y prynwr ar gyfer pob math o hysbysiad. DIM OND os yw'r prynwr wedi dewis defnyddio cyfleusterau penodol sydd ar gael ar y wefan y bydd yr eiconau hyn yn ymddangos wrth ochr hysbysiad.

Dogfennaeth

Mae'r clip papur yn dangos bod dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i hysbysiad a'u bod ar gael i'w lawrlwytho o'r wefan.

Blwch Postio

Mae'r allwedd yn dangos bod y prynwr wedi gofyn am i ymatebion i dendr gael eu cyflwyno drwy'r blwch postio cyflwyno tendrau. Mae'r cyfleuster hwn yn darparu amgylchedd diogel ar gyfer ymatebion drwy gyfrwng blwch postio wedi'i gloi.

Modiwl y Tendr

Mae'r eicon hwn yn dangos bod yr awdurdod yn defnyddio Modiwl y Tendr i gynnal y broses gaffael hon. I gael gafael ar Fodiwl y Tendr a ofnodi eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn, ewch i https://etenderwales.bravosolution.co.uk/cym/login.shtml .
Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer Modiwl y Tendr, bydd angen i chi wneud hynny.

Quick Quote

Yn cynrychioli hysbysiad Dyfynbris Cyflym.

Ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE

Mae'r arwydd Ewro yn dynodi bod yr hysbysiad yn ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE.

Mae trosolwg o'r swyddogaethau penodol ar gael yn Canllawiau i Ddefnyddwyr y Wefan .