Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol – Prynu unwaith dros Gymru

Croeso i ' ardal y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC).

Drwy gydweithio mae’r GCC yn rheoli'r gwaith o gyflenwi contractau a fframweithiau sector cyhoeddus Cymru gyfan ar gyfer nwyddau a gwasanaethau. Mae’r biblinell diweddaraf yn dwyn ynghyd pwer prynu o oddeutu £0.5biliwn ar gyfer categorïau gwariant cyffredin ac ailadroddus.

Mae dros 70 o sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru wedi ymuno fel aelodau’r GCC gan gynnwys yr holl awdurdodau lleol, y GIG, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC), Llywodraeth Cymru a Chyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (WGSBs), gwasanaethau Tân a’r Heddlu, ac Addysg Uwch a Phellach.

Piblinell y GCC 2017 – 2022

Caiff pob gweithgarwch caffael y GCC ei gynllunio a'i drefnu yn y Biblinel .sydd ar gael at ddefnydd pawb.

Mae'r biblinell yn gallu newid ac mae yn cael ei ddatblygu i gwrdd ag anghenion sefydliadau sy'n aelodau’r GCC.

Cyflenwyr:

Cyhoeddir holl hysbysiadau contract y GCC yn yr ardal pori’r hysbysiadau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r hysbysiadau contract, cofrestrwch amewngofnodwch yma

Prynwyr:

Os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac eisiau caffael nwyddau a gwasanaethau drwy gontractau a fframweithiau'r GCC, gofynnir i chi gofrestru neu mewngofnodi yma:

Prynwyr

Os ydych wedi cofrestru fel Prynwr gyda GwerthwchiGymru, mewngofnodwch a manteisiwch i'r eithaf ar yr holl adnoddau sydd ar gael.


Heb Gofrestru Eto?

Os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac os hoffech gofrestru i ddefnyddio GwerthwchiGymru, cofrestrwch yma