Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hwb Caffael Cydweithredol Cymru

Croeso i Hwb Caffael Cydweithredol Cymru.

Mae Hwb Caffael Cydweithredol Cymru yn ddull newydd o gaffael cydweithredol yng Nghymru. Mae'n dwyn ynghyd sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan nodi cytundebau cydweithredol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

Gan adeiladu ar waith cydweithredu rhwng Llywodraeth Leol Cymru a thîm Cyflawni Caffael Masnachol Llywodraeth Cymru (y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol gynt), mae'r hwb yn darparu mynediad at fframweithiau sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion cwsmeriaid, sicrhau gwerth am arian, a chofleidio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Rydym yn cynnig nifer o fframweithiau caffael cydweithredol ar gyfer ystod o gytundebau nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Piblinell Caffael Cydweithredol Cymru 2017-2022

Mae holl weithgaredd caffael cydweithredol Cymru wedi’i gynllunio a’i drefnu yn y Biblinell sydd ar gael i bawb ei weld.

Gall y biblinell newid ac fe'i datblygir i ddiwallu anghenion sefydliadau sector cyhoeddus Cymru.

Cyflenwyr:

Cyhoeddir pob hysbysiad contract ar pori’r hysbysiadau.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r hysbysiadau contract, cofrestrwch neu mewngofnodwch yma.

Prynwyr:

Os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac eisiau caffael nwyddau a gwasanaethau drwy gontractau a fframweithiau'r GCC, gofynnir i chi gofrestru neu mewngofnodi yma:


Prynwyr

Os ydych chi'n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru ac yn dymuno caffael nwyddau a gwasanaethau o gontractau a fframweithiau caffael cydweithredol Cymru, cofrestrwch neu mewngofnodwch yma:

Mewngofnodwch yma

Heb gofrestru eto?

Os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac os hoffech gofrestru i ddefnyddio GwerthwchiGymru, cofrestrwch yma

Cofrestru am ddim

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.