Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135056
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
05 Chwefror 2024
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB. The proposed M&E contractors’ frameworks are intended to embed the principles of partnering and collaborative working in order to modernise the NHS approach to construction projects, as well as deliver benefits in terms of quality, time, and cost. The frameworks will deliver M&E projects up to 2,000,000 (GBP) net construction works value threshold and should be capable of offering a consistent programme of work to attract market interest. The Framework agreement will cover the following: Lot 1 – Mechanical Contractors Rotational Award Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region. Lot 2 –Electrical Contractors Rotational Award Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region. Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2. Each Lot will host a maximum of 3 suppliers, who will be awarded on a ‘rotational’ basis. The supplier who scores the highest will be offered schemes first, followed by the second and third supplier within the Lot. However, the Framework will offer a flexible approach to supplier selection post-award, whereby the Health Board may utilise the ‘rotational’ award basis or proceed to a mini competition among the awarded contractors. Mini-competition exercises may be undertaken on approximately 5 schemes per annum. All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department. Estimated Total Value: 1.25M (GBP) per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1) CPV: 45210000, 45210000, 45210000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Swansea Bay University Health Board

Block A, Neath Port Talbot Hospital

Swansea

SA12 7BX

UK

Person cyswllt: Shannon Mason

E-bost: shannon.mason@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.

The proposed M&E contractors’ frameworks are intended to embed the principles of partnering and collaborative working in order to modernise the NHS approach to construction projects, as well as deliver benefits in terms of quality, time, and cost.

The frameworks will deliver M&E projects up to 2,000,000 (GBP) net construction works value threshold and should be capable of offering a consistent programme of work to attract market interest.

The Framework agreement will cover the following:

Lot 1 – Mechanical Contractors

Rotational Award

Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Lot 2 –Electrical Contractors

Rotational Award

Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

Each Lot will host a maximum of 3 suppliers, who will be awarded on a ‘rotational’ basis. The supplier who scores the highest will be offered schemes first, followed by the second and third supplier within the Lot.

However, the Framework will offer a flexible approach to supplier selection post-award, whereby the Health Board may utilise the ‘rotational’ award basis or proceed to a mini competition among the awarded contractors. Mini-competition exercises may be undertaken on approximately 5 schemes per annum.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M (GBP) per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mechanical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 - Mechanical Contractors Framework

The framework will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Contractors Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The framework will be in place for a 3 year period with the option to extend a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 – Electrical Contractors Framework

The framework will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP) across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Contractors Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The framework agreement will be in place for a 3 year period with an option to extend a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Any call-off contract awarded against the Framework will be subject to the relevant NEC Contract. Performance will be managed on a call-off contract by call-off contract basis.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 6

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: N/A 3 year framework agreement with an option to extend a further 4 years.

IV.1.6) Gwybodaeth am arwerthiant electronig

Defnyddir arwerthiant electronig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-029296

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/02/2024

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/02/2024

Amser lleol: 15:00

Place:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE:

The Authority (SBUHB) is using eTenderwales

(https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html) to carry out this procurement process.

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales on Wednesday 06th December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Interested organisations may bid for, and be awarded for both Lot 1 - Mechanical Contractors Framework and Lot 2 - Electrical Contractors Framework. Bidding organisations should note that The Health Board gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the either of the Framework Agreements (Lots 1 and/or 2).

The Health Board reserves the right to cancel the procurement procedure at any point and shall have no liability to candidates whatsoever in respect of any costs incurred by candidates in participating in the tender process.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136612

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Under the terms of this framework the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

Bidders will be required to demonstrate Community Benefits for applicable call-off contracts in relation to each Framework Agreement (Lot 1 - Mechanical Contractors Framework and Lot 2 - Electrical Contractors Framework).

Bidders will not be required to demonstrate Community Benefits for call-off contracts valued below 1,000,000 (GBP).

(WA Ref:136612)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
04 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
05 Chwefror 2024 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
shannon.mason@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.