Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 04 Hydref 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 04 Hydref 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135056
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
04 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB. SBUHB has a wide range of hospital services and has three major hospitals: Morriston and Singleton Hospital (Swansea) and Neath Port Talbot Hospital (Baglan). The Framework Agreement will cover the following: Lot 1 – Electrical Engineers This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region. Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region. Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region. Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region. Lot 2 – Mechanical Engineers Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region. Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region. Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2. Estimated Total Value: 1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1) CPV: 45210000, 45210000, 45210000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Swansea Bay University Health Board

Block A, Neath Port Talbot Hospital

Cardiff

SA12 7BX

UK

Person cyswllt: Shannon Mason

E-bost: shannon.mason@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.

SBUHB has a wide range of hospital services and has three major hospitals: Morriston and Singleton Hospital (Swansea) and Neath Port Talbot Hospital (Baglan).

The Framework Agreement will cover the following:

Lot 1 – Electrical Engineers

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 2 – Mechanical Engineers

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region

Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mechanical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Framework Agreement will cover the following:

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1 – Mechanical Engineers

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP - 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and,

Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C).

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 – Electrical Engineers

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000GBP - 999,999GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 - 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region.

Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2.

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and,

Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C).

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

27/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C). For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only. Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

NOTE: The Authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. Further information will be available prior to the Contract Notice publication.

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

The Authorities reserve the right to cancel the procurement procedure at any point and shall have no liability to candidates whatsoever in respect of any costs incurred by candidates in participating in the tender process.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=135056.

(WA Ref:135056)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/10/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
04 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
05 Chwefror 2024 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
shannon.mason@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.