Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymorth ac adnoddau i Brynwyr

Adnoddau caffael i Brynwyr i helpu i roi gwybodaeth bwysig i chi am bolisïau, Rheoliadau a chaffael yn y sector cyhoeddus.

Cynnwys

Canllawiau i ddefnyddwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr y wefan gan roi trosolwg o'r swyddogaeth a'r prosesau penodol a ddefnyddir ar borth GwerthwchiGymru, mae'r canllawiau hyn yn cynnwys dyfynbris cyflym, blwch post, cofrestru a mwy.

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau i Brynwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Canllawiau fideo

Maes canllawiau fideo i Brynwyr lle byddwch yn dod o hyd i gymysgedd o ganllawiau fideo, llyfrau brasluniau a graffeg gwybodaeth sy'n egluro manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.

Gwasanaeth Canfod Tendr (FTS)

Mae Canfod Tendr wedi cymryd lle Tenders Electronic Daily yr UE o 1 Ionawr 2021 ar gyfer contractau gwerth uchel yn y DU.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.