Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newidiadau cyfnod Pontio ar ôl yr UE ar GwerthwchiGymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Yn sgil cyflwyno Gwasanaeth Dod o hyd i Dendr (FTS) ar 1 Ionawr 2021 byddwch yn sylwi ar rai newidiadau i GwerthwchiGymru, megis newidiadau i derminoleg. Bydd y safle'n gweithredu'n union yr un fath ag o'r blaen a bydd yn cyhoeddi Hysbysiadau newydd i FTS yn awtomatig heb unrhyw newidiadau i daith y defnyddiwr.

Un newid y byddwch yn sylwi arno yw yn y dudalen ‘Porwch y Contractau', byddwn yn cyflwyno eicon baner Cymru a fydd yn ymddangos ar gyfer contractau a gyhoeddir ar GwerthwchiGymru islaw'r trothwy caffael, gan ddisodli eicon baner bresennol y DU. Bydd eicon baner y DU bellach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer contractau sy'n cynrychioli hysbysiad trothwy caffael uchod a gyhoeddir i FTS. Ar gyfer Hysbysiadau a gyhoeddir i Tenders Electronic Daily (TED) byddant yn cadw eicon baner yr UE, er enghraifft, wrth roi hysbysiad ar gyfer caffaeliadau a ariennir gan yr UE.

Pryd fydd newidiadau Cyfnod Pontio ôl-UE yn cael eu cyflwyno?

Bydd y newidiadau a amlinellir uchod yn cael eu cyflwyno'n raddol ym mis 2021, rydym yn rhagweld y bydd y newidiadau'n dechrau bod yn weladwy o wythnos i ddechrau 4 Ionawr gyda'r newid eicon baner yn cael ei ymgorffori erbyn diwedd mis Mawrth. Hyd nes y bydd newid eicon y faner yn cael ei weithredu, bydd yr holl Hysbysiadau trothwy uchod yn cadw eicon baner yr UE.

Gallwch ddarllen mwy am gyflwyno FTS a'r hyn y mae'n ei olygu yn Nodyn Polisi Caffael Cymru (WPPN).
Cyhoeddwyd gyntaf
14 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024