Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Ymestyn Cyfnod Cystadleuaeth Ymchwil Busnes ac Arloesi Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio (HyBRID)

Mae Byw’n Glyfar Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cyfnod cwblhau i gwmnïau neu sefydliadau o’r sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd gyflwyno cynigion ar gyfer SBRI Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio (HyBRID) o heddiw tan 09.00, 26 Tachwedd 2021 - gwelwch yr estyniad newydd a’r hysbysiad ar GwerthwchiGymru.

 Rhaid cyflwyno ceisiadau wedi'u cwblhau gan swyddogaeth swyddfa'r post ar dudalen GwerthwchiGymru sy'n gysylltiedig â'r rhybudd.

 Mae dwy linyn i gronfa HyBRID, sydd gwerth £2m:

 Llinyn 1- Dichonoldeb - Contractau dichonoldeb a datblygu (Ymchwil a Datblygu) ar gyfer prosiectau hydrogen gyda chostau hyd at £ 50,000 gan gynnwys TAW.

 Llinyn 2 - Datblygu a Gwerthuso Prototeip - contractau ymchwil diwydiannol a busnes ar gyfer prosiectau hydrogen sydd â chostau cymwys o £50,000 i £250,000 gan gynnwys TAW ar gyfer datblygu a gwerthuso / FEED. Mae “prototeip” yn cwmpasu creu cynnyrch / gwasanaeth cychwynnol sy'n dangos hanfodion sut olwg fydd arno, beth fydd y cynnyrch/gwasanaeth yn ei wneud a sut mae'n gweithredu.

 Cyflwynwch unrhyw brosiectau rydych chi'n teimlo a allai fod yn gymwys i gael HyBRID a rhannwch y wybodaeth hon gyda'ch cydweithwyr a'ch rhwydweithiau. Mae dal amser i chi gynnig cais.