Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA45975
Enw
Devon Partnership NHS Trust
Cyfeiriad
Wonford House Hospital, Exeter, EX2 5AF, UK
Ffôn
N/a
Ffacs
Cod NUTS
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

23 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust 17 Hydref 2023 18 Medi 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Complete Waste Management 17 Mai 2023 18 Ebrill 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Buildings Maintenance Tender 22 Chwefror 2023 24 Ionawr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Water Safety & Hygiene Checks 06 Chwefror 2023 06 Ionawr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Grounds Maintenance & Gritting / Snow Clearing Services 17 Rhagfyr 2021 16 Tachwedd 2021
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of Advocacy Services to Devon Partnership NHS Trust 10 Rhagfyr 2021 11 Tachwedd 2021
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of Security Services to Devon Partnership NHS Trust 31 Awst 2021 03 Awst 2021
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of ECRS Services to DPT 16 Awst 2021 13 Gorffennaf 2021
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  The Supply of Adult Mental Health Inpatient Service to Devon Partnership NHS Trust 20 Ionawr 2021 18 Rhagfyr 2020
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Monitoring of Water Systems 04 Tachwedd 2019 01 Hydref 2019

CY 1 CY 3

Hysbysiadau dyfarnu contractau

6 Canlyniadau

Teitl Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Monitoring of Water Systems 17 Ebrill 2020
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Cleaning Services 24 Gorffennaf 2019
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Crisis Cafes 07 Mawrth 2019
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Grounds Maintenance 11 Mehefin 2018
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of PPM and Reactive Maintenance 07 Ebrill 2018
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of a Recycling, Recovery and Waste Collection and Disposal Service 24 Mawrth 2018

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 0 0
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 20
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 6

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.