Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Women and Young People Services (Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service).
OCID: ocds-kuma6s-127654
ID yr Awdurdod: AA0384
Cyhoeddwyd gan: Police and Crime Commissioner for Gwent
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: 1.1 This invitation to tender document (ITT) relates to the procurement of Women’s Pathfinder Services (Whole System Approach)(WSA), 18-25 Early Intervention Services, Commissioned Rehabilitation Service (CRS) and Family Ties services within Gwent and South Wales (Lot 1 Services), and Commissioned Rehabilitation Service (CRS) and Family Ties services within Dyfed Powys and North Wales (Lot 2 Services), together (the Services).
1.2 This ITT relates to the procurement process to establish a framework for procurement of the Services and is being led by Gwent Police on behalf of (1) the Secretary of State for Justice acting for His Majesty’s Prisons and Probation Service (HMPPS) an executive agency of the Ministry of Justice (MoJ); (2) Police and Crime Commissioner for Gwent ; and (3) Police and Crime Commissioner for South Wales (the Procurement).
CPV: 75231200, 75231200, 75231200.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Police and Crime Commissioner for Gwent

Police Headquarters, Llantarnam Park Way

Cwmbran

NP44 3FW

UK

Person cyswllt: Sian Gunner

Ffôn: +44 7500760763

E-bost: procurement@gwent.police.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gwent.police.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0384

I.1) Enw a chyfeiriad

Police & Crime Commissioner for South Wales

Police Headquarters, Cowbridge Road

Bridgend

CF31 3SU

UK

Ffôn: +44 7469908130

E-bost: swp-procurement@south-wales.police.uk

NUTS: UKL17

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.south-wales.police.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0583

I.1) Enw a chyfeiriad

HMPPS HM Prison and Probation Services

102 Petty France

London

UK

E-bost: eSourcing@justice.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-prison-and-probation-service

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Women and Young People Services (Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service).

Cyfeirnod: JCPS0418

II.1.2) Prif god CPV

75231200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

1.1 This invitation to tender document (ITT) relates to the procurement of Women’s Pathfinder Services (Whole System Approach)(WSA), 18-25 Early Intervention Services, Commissioned Rehabilitation Service (CRS) and Family Ties services within Gwent and South Wales (Lot 1 Services), and Commissioned Rehabilitation Service (CRS) and Family Ties services within Dyfed Powys and North Wales (Lot 2 Services), together (the Services).

1.2 This ITT relates to the procurement process to establish a framework for procurement of the Services and is being led by Gwent Police on behalf of (1) the Secretary of State for Justice acting for His Majesty’s Prisons and Probation Service (HMPPS) an executive agency of the Ministry of Justice (MoJ); (2) Police and Crime Commissioner for Gwent ; and (3) Police and Crime Commissioner for South Wales (the Procurement).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 890 506.02 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Provision of Womens Pathfinder (WSA), 18-25 Diversion, Probation Rehabilitative Services (CRS) and Family Ties Services for South Wales and Gwent

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

75231200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Gwent Police and South Wales Police areas

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Police and Crime Commissioners for Gwent, Police and Crime Commissioner for South Wales, Welsh Government and HMPPS are looking to recommission the following services.

Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality - Technical Response / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Framework will awarded for a 12 month period. Call Offs under the framework will be awarded for 3 years plus the option to extend for a further 12 months.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Provision of Probation Rehabilitative Services (CRS) and Family Ties Services for North Wales and Dyfed Powys areas

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

75231200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

North Wales and Dyfed Powys areas

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

HMPPS and Welsh Government plan to commission the following services in The North Wales and Dyfed Powys areas;

Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS), WSA Development and Family Ties Service.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality - Technical Response / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Framework will awarded for a 12 month period. Call Offs under the framework will be awarded for 3 years plus the option to extend for a further 12 months.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-030385

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Provision of Womens Pathfinder (WSA), 18-25 Diversion, Probation Rehabilitative Services (CRS) and Family Ties Services for South Wales and Gwent

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/01/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Nelson Trust

Port Lane, Brimscombe

Stroud

GL52QJ

UK

Ffôn: +44 7927586522

NUTS: UKK1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 467 229.74 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Provision of Probation Rehabilitative Services (CRS) and Family Ties Services for North Wales and Dyfed Powys areas

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/01/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Nelson Trust

Port Lane, Brimscombe

Stroud

GL52QJ

UK

Ffôn: +44 7927586522

NUTS: UKK1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 467 229.74 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement was run on Etender Wales.

ITT (Project_54497 (code ITT_105881)

(WA Ref:138434)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
15/02/24 18:46Award Notice Error

Please note that the notice contains 2 errors.

The Lot 1 and Lot 2 Framework documents were fully signed on 12th February 2024.

The Lot 1 Value was £10,423,276.28
Prif Gyswllt: procurement@gwent.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75231200Services related to the detention or rehabilitation of criminalsJudicial services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC422215: Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service.
Dyddiad Cyhoeddi: 21/12/22
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Police and Crime Commissioner for Gwent
Cuddio plant
OCT453924: Women and Young People Services (Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service).
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/23
Dyddiad Cau: 22/11/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Police and Crime Commissioner for Gwent
FEB466880: Women and Young People Services (Womens Pathfinder (Whole System Approach). 18-25 Early Intervention, Probation Commissioned Rehabilitative Service (CRS) and Family Ties Service).
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Police and Crime Commissioner for Gwent

Copyright © GwerthwchiGymru