Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
OCID: ocds-kuma6s-135056
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 05/02/24
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.
The proposed M&E contractors’ frameworks are intended to embed the principles of partnering and collaborative working in order to modernise the NHS approach to construction projects, as well as deliver benefits in terms of quality, time, and cost.
The frameworks will deliver M&E projects up to 2,000,000 (GBP) net construction works value threshold and should be capable of offering a consistent programme of work to attract market interest.
The Framework agreement will cover the following:
Lot 1 – Mechanical Contractors
Rotational Award
Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.
Lot 2 –Electrical Contractors
Rotational Award
Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.
Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.
Each Lot will host a maximum of 3 suppliers, who will be awarded on a ‘rotational’ basis. The supplier who scores the highest will be offered schemes first, followed by the second and third supplier within the Lot.
However, the Framework will offer a flexible approach to supplier selection post-award, whereby the Health Board may utilise the ‘rotational’ award basis or proceed to a mini competition among the awarded contractors. Mini-competition exercises may be undertaken on approximately 5 schemes per annum.
All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.
Estimated Total Value:
1.25M (GBP) per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)
CPV: 45210000, 45210000, 45210000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Swansea Bay University Health Board

Block A, Neath Port Talbot Hospital

Swansea

SA12 7BX

UK

Person cyswllt: Shannon Mason

E-bost: shannon.mason@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.

The proposed M&E contractors’ frameworks are intended to embed the principles of partnering and collaborative working in order to modernise the NHS approach to construction projects, as well as deliver benefits in terms of quality, time, and cost.

The frameworks will deliver M&E projects up to 2,000,000 (GBP) net construction works value threshold and should be capable of offering a consistent programme of work to attract market interest.

The Framework agreement will cover the following:

Lot 1 – Mechanical Contractors

Rotational Award

Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Lot 2 –Electrical Contractors

Rotational Award

Value Band - Will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

Each Lot will host a maximum of 3 suppliers, who will be awarded on a ‘rotational’ basis. The supplier who scores the highest will be offered schemes first, followed by the second and third supplier within the Lot.

However, the Framework will offer a flexible approach to supplier selection post-award, whereby the Health Board may utilise the ‘rotational’ award basis or proceed to a mini competition among the awarded contractors. Mini-competition exercises may be undertaken on approximately 5 schemes per annum.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M (GBP) per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mechanical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 - Mechanical Contractors Framework

The framework will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP), across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Contractors Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The framework will be in place for a 3 year period with the option to extend a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 – Electrical Contractors Framework

The framework will cover the provision of works up to the value of 2,000,000 (GBP) across the Swansea Bay region.

Bidders will be able to express an interest in respect of Lot 1 and/or Lot 2. Based on previous procurement exercises and soft market engagement, it is expected that companies based in the geographical area will bid against Lot 1 and/or Lot 2.

All awards made under the Mechanical and Electrical Engineering Contractors Framework are to be in accordance with the NEC4 suite of contracts, which will be managed by the Capital Planning department.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Contractors Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The framework agreement will be in place for a 3 year period with an option to extend a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Any call-off contract awarded against the Framework will be subject to the relevant NEC Contract. Performance will be managed on a call-off contract by call-off contract basis.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 6

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: N/A 3 year framework agreement with an option to extend a further 4 years.

IV.1.6) Gwybodaeth am arwerthiant electronig

Defnyddir arwerthiant electronig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-029296

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/02/2024

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/02/2024

Amser lleol: 15:00

Place:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE:

The Authority (SBUHB) is using eTenderwales

(https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html) to carry out this procurement process.

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales on Wednesday 06th December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Interested organisations may bid for, and be awarded for both Lot 1 - Mechanical Contractors Framework and Lot 2 - Electrical Contractors Framework. Bidding organisations should note that The Health Board gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the either of the Framework Agreements (Lots 1 and/or 2).

The Health Board reserves the right to cancel the procurement procedure at any point and shall have no liability to candidates whatsoever in respect of any costs incurred by candidates in participating in the tender process.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136612

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Under the terms of this framework the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

Bidders will be required to demonstrate Community Benefits for applicable call-off contracts in relation to each Framework Agreement (Lot 1 - Mechanical Contractors Framework and Lot 2 - Electrical Contractors Framework).

Bidders will not be required to demonstrate Community Benefits for call-off contracts valued below 1,000,000 (GBP).

(WA Ref:136612)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: shannon.mason@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT452564: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 04/10/23
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV457995: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 05/02/24
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru