Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
OCID: ocds-kuma6s-135056
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/10/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.
SBUHB has a wide range of hospital services and has three major hospitals: Morriston and Singleton Hospital (Swansea) and Neath Port Talbot Hospital (Baglan).
The Framework Agreement will cover the following:
Lot 1 – Electrical Engineers
This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region.
Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.
Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.
Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region.
Lot 2 – Mechanical Engineers
Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.
Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.
Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region
Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2.
Estimated Total Value:
1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)
CPV: 45210000, 45210000, 45210000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Swansea Bay University Health Board

Block A, Neath Port Talbot Hospital

Cardiff

SA12 7BX

UK

Person cyswllt: Shannon Mason

E-bost: shannon.mason@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Swansea Bay University Health Board (“SBUHB”) is conducting a procurement exercise under the restricted procedure (as set out in the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) (“PCR”) to award two multi-supplier framework agreements (“Contractor Frameworks”) for the provision of Electrical and Mechanical Contractors for the Engineering needs of the SBUHB.

SBUHB has a wide range of hospital services and has three major hospitals: Morriston and Singleton Hospital (Swansea) and Neath Port Talbot Hospital (Baglan).

The Framework Agreement will cover the following:

Lot 1 – Electrical Engineers

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 2 – Mechanical Engineers

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP- 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region

Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2.

Estimated Total Value:

1.25M per year over a 3 year term with an option to extend a duration of 12 months (3 year +1)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mechanical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Framework Agreement will cover the following:

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000 GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1 – Mechanical Engineers

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000 GBP - 999,999GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 GBP - 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and,

Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C).

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea Bay University Health Board (SBUHB)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 – Electrical Engineers

This lot will comprise of three value brackets and will cover the provisions of works up to the total value of 2,000,000GBP in the Swansea Bay Region.

Lot 1A (L1A) Will cover the provision of works up to the value of 199,999 across the Swansea Bay region.

Lot 1B (L1B) Will cover the provision of works between 200,000GBP - 999,999GBP across the Swansea Bay region.

Lot 1C (L1C) Will cover the provision of works between 1,000,000 - 2,000,000 GBP across the Swansea Bay region.

Bidding organisations may express interest in relation to Lot 1 and Lot 2.

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and,

Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C).

For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only.

Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

27/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interested organisations may bid for and be awarded both Lot 1 – (L1A), (L1B) and (L1C) and Lot 2 – (L2A), (L2B) and (L2C). For the avoidance of doubt, bidding organisations are permitted to bid for any lot/value bracket. The Framework is available for the use of Swansea Bay University Health Board (SBUHB) only. Bidding organisations should note that the Authority (SBUHB) gives no warranty or guarantee of any value or number of call-off contracts awarded under the 2 Engineering Frameworks (Lots 1 and 2).

NOTE: The Authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. Further information will be available prior to the Contract Notice publication.

Candidates should note that the procurement documents are not available at this stage, and final procurement documents will be published for review via eTender Wales in December 2023.

Candidates should be aware that the Authority reserve the right to not accept requests from participants who do not hold a Constructionline Registration.

The Authorities reserve the right to cancel the procurement procedure at any point and shall have no liability to candidates whatsoever in respect of any costs incurred by candidates in participating in the tender process.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=135056.

(WA Ref:135056)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/10/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: shannon.mason@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT452564: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 04/10/23
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV457995: Mechanical & Electrical Engineer Contractors Framework for Swansea Bay University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 05/02/24
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru