Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Edrych ar Fanylion yr Awdurdod

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod.

Enw: Natural Resources Wales - AA0110
Cyfeiriad: Ty Cambria House
29 Newport Road
Cardiff
CF24 0TP
GB
Ffôn: +44 3000653000
Ffacs:
Nuts Code:
E-bost Cyffredinol: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
URL y Wefan: http://naturalresourceswales.gov.uk
Hysbysiad Preifatrwydd: Hysbysiad Preifatrwydd Prynwr