Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0361
Enw
Cyngor Gwynedd Council
Cyfeiriad
Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street, Caernarfon, LL55 1SH, GB
Ffôn
+44 00000000
Ffacs
Cod NUTS
UKL12
Ebost
caffael@gwynedd.llyw.cymru
URL Gwefan
www.gwynedd.llyw.cymru
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

8 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Astudiaeth Dichonoldeb Parcio Bysus Caernarfon. Caernarfon Coach Parking Feasiblity Study 17 Mehefin 2024 28 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Ymgyghorwyr i greu dyluniadau Cysyniad ar gyfer ardal amlbwrpas a gwyrdd Cei Llechi, Caernarfon 17 Mehefin 2024 28 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Gwasaaethau bws DWYFOR 2024-2026 Local Bus Services 24 Mehefin 2024 24 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Bontnewydd NFM - Accelerator Programme 21 Mehefin 2024 24 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Technical Surveys - Drainage Surveys 21 Mehefin 2024 21 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Strategaeth Arwyddo Caernarfon Signage Strategy 03 Mehefin 2024 10 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Modular Building Ysgol Bro Lleu - N Wales 03 Mehefin 2024 08 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Housing First 31 Mai 2024 26 Ebrill 2024

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

1255 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Lead consultant Role- Ysgol Hirael Bangor 28 Mai 2024 13 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PROVISION OF THE DISPOSAL OF GREEN WASTE 24 Mai 2024 19 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  ARFON 2024-2029 Local Bus Services G8/G9 17 Mai 2024 16 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Dolfeurig new Adult Learning Centre Dolgellau - D&B 28 Mai 2024 12 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Cynllun Marchnata Digidol Eryri Mynyddoedd a Môr 30 Ebrill 2024 10 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  DWYFOR 2024-2029 Local Bus Services 26 Ebrill 2024 28 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Cyngor Gwynedd Proprietary Treatment 24 Ebrill 2024 20 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Cynllun Creu Lleoedd Dolgellau / Dolgellau Placemaking Plan 19 Ebrill 2024 19 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Ysgol Bontnewydd - Temporary modular buildings 02 Ebrill 2024 12 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Asesiadau Cysylltedd BBaCh 12 Ebrill 2024 08 Mawrth 2024
  • ...

CY 1 CY 126

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 11 78
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 4 39
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 38 924
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 9 439
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 7 127
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 5 76

Dogfennau

4 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.