Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0472
Enw
North Wales Police
Cyfeiriad
Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay, Colwyn Bay, LL29 8AW, GB
Ffôn
+44 1492804248
Ffacs
Cod NUTS
UKL
Ebost
procurement@northwales.police.uk
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

1 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Fire Alarm Service & Maintenance 15 Mai 2024 04 Ebrill 2024

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

1 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

105 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Vehicle Emergency Mounted Warning Equipment and Accessories 08 Ebrill 2024 28 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Destruction & Disposal of Marked Protected Waste 08 Ionawr 2024 04 Rhagfyr 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Dolgellau Fire Station Heating Upgrade 08 Rhagfyr 2023 07 Tachwedd 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Flooring Services; New Fit and Reactive Repair 20 Tachwedd 2023 19 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Asset Valuation & Auction Service 27 Hydref 2023 02 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Victim Referral Service - North Wales Police & Dyfed Powys Police 17 Hydref 2023 15 Medi 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Air Compressor Service, Maintenance, Supply and Reactive Repair 27 Medi 2023 01 Medi 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  CCTV Service, Maintenance, Supply and Reactive Repair 31 Awst 2023 26 Gorffennaf 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  New Passenger Lift Supply and Installation at Caernarfon Police Station 30 Mehefin 2023 30 Mai 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Victim Satisfaction Survey 16 Mehefin 2023 22 Mai 2023
  • ...

CY 1 CY 11

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 4 80
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 5 72
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 9
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 15

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.