Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA81638
Enw
Kent County Council (t/a KCS Procurement Services)
Cyfeiriad
Head Office, 1 Abbey Wood Group, Kings Hill, West Malling, ME19 4YT, UK
Ffôn
N/a
Ffacs
Cod NUTS
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

14 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Insurance Services 12 Ionawr 2024 14 Tachwedd 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Audit and Assurance Services Y23030 06 Mawrth 2023 13 Ionawr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Cleaning Services Y23005 06 Mawrth 2023 13 Ionawr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Wheelie Bins and Containers Y23004 06 Mawrth 2023 11 Ionawr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Vehicle Purchase Y22024 10 Chwefror 2023 15 Rhagfyr 2022
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Electrical Testing Services Y23003 19 Rhagfyr 2022 04 Tachwedd 2022
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Promotional Merchandise - Y23034 19 Rhagfyr 2022 04 Tachwedd 2022
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Incident Ground Feeding Y23028 07 Tachwedd 2022 27 Medi 2022
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Signs and Associated Services Y23026 07 Tachwedd 2022 27 Medi 2022
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Y23002 Supply of Record Information Management 20 Hydref 2022 03 Medi 2022

CY 1 CY 2

Hysbysiadau dyfarnu contractau

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 0 0
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 14
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 1 15

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.