Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymorth ac adnoddau i Gyflenwyr

Adnoddau i gyflenwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Cynnwys

Cymorth Cadwyn Gyflenwi

Ar y dudalen hon, byddwn yn esbonio sut y gall cwmnïau yng Nghymru ddarganfod a gwneud cais am y gwaith hwn drwy GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, y ffynhonnell wybodaeth a’r llwyfan caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD)

Mae tîm Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD) (y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol gynt) ochr yn ochr â Llywodraeth Leol bellach yn arwain ar fframweithiau a oedd gynt yn rhan o gylch gwaith y GCC. Mae Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru yn dal i weithredu ar sail categori.

Dolenni allanol

Cysylltiadau allanol o ddiddordeb sy'n cynnig cefnogaeth, arweiniad, a chyngor ar dyfu eich busnes yn llwyddiannus.

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos cwmnïau amrywiol fel eich un chi sydd wedi defnyddio'r safle i ddod o hyd i gyfleoedd busnes a'u troi'n werthiannau llwyddiannus.
Astudiaeth Achos - LinguaSkin
Darllenwch astudiaeth achos LinguaSkin.
Astudiaeth Achos - Dale Sailing
Darllenwch astudiaeth achos Dale Sailing.
Astudiaeth Achos - WebBox Digital
Darllenwch astudiaeth achos WebBox Digital.
Astudiaeth Achos - Matthews Confidential Shredding
Darllenwch astudiaeth achos Matthews Confidential Shredding.
Astudiaeth Achos - iData
Darllenwch astudiaeth achos iData.

Canllawiau i ddefnyddwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr y wefan gan roi trosolwg o'r swyddogaeth a'r prosesau penodol a ddefnyddir ar borth GwerthwchiGymru, mae'r canllawiau hyn yn cynnwys dyfynbris cyflym, blwch post, cofrestru a mwy.

Canllawiau fideo

Maes canllawiau fideo i gyflenwyr lle byddwch yn dod o hyd i gymysgedd o ganllawiau fideo, llyfrau brasluniau a graffeg gwybodaeth sy'n egluro manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.