Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Adnoddau Tudalen Prosiect

Help a chefnogaeth eitemau sy'n ymwneud â defnyddio tudalennau Prosiect GwerthwchiGymru.

Cynnwys

Tudalennau'r Prosiect

Dolen i adran tudalen y prosiect.

Trafnidiaeth Cymru

Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai

Mae Gweinidogion Cymru wedi sefydlu Is-adran Tir Llywodraeth Cymru i ychwanegu graddfa a chyflymder at ddarparu mwy o gartrefi a lleoedd sydd wedi'u dylunio'n dda, cynaliadwy a fforddiadwy.
Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai
Canllawiau pellach ar brosiect Gwaredu Tir Tai Llywodraeth Cymru.

Floventis Energy

Mae Floventis Energy ar flaen y gad wrth drosglwyddo i gynhyrchu pŵer gwyrdd o ynni gwynt arnofiol ar y môr yn fyd-eang ac ar raddfa fawr. Menter ar y cyd ydyw, rhwng SBM Offshore, sef arbenigwyr byd-eang mewn ynni arnofiol ar y môr, a Cierco, sef y cwmni sy’n datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.