Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Newyddion

Isod ceir rhestr o eitemau newyddion diweddar sy'n ymwneud â phrynu, caffael neu gyfraith Ewropeaidd.

DelweddDisgrifiad
Ennill contractau Llywodraeth Cymru

12 Awst 2022

Canllawiau ynglŷn â sut i gael contractau Llywodraeth Cymru a thelerau rhoi contractau.

BOSS: Manteision cofrestru gyda GwerthwchiGymru

25 Gorff 2022

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig trosolwg i chi o sut bydd cofrestru gyda GwerthwchiGymru o fudd i’ch busnes.

Trafnidiaeth Cymru - Digwyddiad ymgysylltu â'r farchnad Traws Cymru T1

8 Gorff 2022

TrawsCymru yw'r rhwydwaith bysiau pellter hir yng Nghymru sy'n cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddi cyllid Coedwig Genedlaethol i Gymru

27 Meh 2022

Ar 13 Mehefin, lansiwyd cylch newydd y Grant Buddsoddi mewn Coetir.