Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Newyddion

Isod ceir rhestr o eitemau newyddion diweddar sy'n ymwneud â phrynu, caffael neu gyfraith Ewropeaidd.

Fel arall, gallwch weld yr holl eitemau newyddion

DyddiadDisgrifiad
12-Aug-19 Trafnidiaeth Cymru a Dwr Cymru - Gweithdy lleihau carbon mewn prosiectau seilwaith
Archebwch Nawr
12-Aug-19 Transport for Wales and Welsh Water - Reduce carbon in Infrastructure projects workshop.
Book now
31-Jul-19 Sign on Cymru - Gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr presennol GwerthwchiGymru.
Gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr presennol GwerthwchiGymru.
31-Jul-19 Sign on Cymru - Information for existing Sell2Wales users.
Information for existing Sell2Wales users who are yet to register on SOC.
08-May-19 SUT I ENNILL CYTUNDEBAU GYDA CHYNGOR GWYNEDD
23 Mai 2019, 09:30 - 13:30 - Caernarfon
08-May-19 HOW TO WIN CONTRACTS WITH GWYNEDD COUNCIL
23 May 2019, 09:30 - 13:30 – Caernarfon
18-Mar-19 Sioeau Busnes Cymru 2019
Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa fwyaf yng Nghymru ar gyfer busnesau - mae’n cynnwys 4 sioe genedlaethol.
18-Mar-19 The Welsh Business Shows 2019
The Welsh Business shows are Wales’ largest business to business exhibition comprising of 4 national shows.
15-Oct-18 Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
15-Oct-18 First full day of new Wales and borders rail service contract starts today
The Wales and Borders rail service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds