Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Edrych ar Fanylion yr Awdurdod

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod.

Enw: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - AA39790
Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Bridgend
CF35 5LJ
GB
Ffôn: +44 3007900203
Ffacs: +44 1656641199
Nuts Code:
E-bost Cyffredinol: Finance@ombudsman.wales
URL y Wefan: http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/
Hysbysiad Preifatrwydd: Heb nodi hysbysiad preifatrwydd prynwr